Вопросы

Сайт в процесі наповнення, інформація потребує уточнення. Для отримання офіційної інформації, звертайтесь до Правління ОСББ «ЖК Старокиївський»

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
— Я не живу в будинку, чому має бути оплата внеску?
Не залежно від проживання, власник зобов’язаний сплачувати відповідні внески на утримання будинку. Ст.15 Закон України «Про ОСББ»: «Співвласник зобов’язаний: своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі.

— За чиї кошти будуть судові позови до боржників?
Звернення та юридичні послуги сплачує позивач (ОСББ), але при стягненні заборгованості відповідач (співвласник) відшкодовує суму витрат на судовий позов. Взагалі, необхідно проводити досудове врегулювання: запитання, повідомлення, роз’яснювальна робота і т.д.

— Чи можна зробити внесок від кількості мешканців у квартирі (кількості автомобілів/кондиціонерів і т.д.)?
Ні. Стаття 20 Закону України «Про ОСББ»: «Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.»
Пропорційно площі у власності. Підстав для законного встановлення розрахунків по-іншому немає. Без різниці, перший чи останній поверх, проживає одна чи сім людин, власник фізична чи юридична особа і т.д. Розмір внеску однаковий і розраховується пропорційно площі у власності.

 — Створюючи ОСББ, власники житлових приміщень – члени ОСББ позбавляються субсидій та пільг?
Ні, це міф. Детальніше на сайті Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): https://dzki.kyivcity.gov.ua/content/mify.html

— Чим я можу допомогти ОСББ в ЖК «Старокиївський»?
Поведення загальних зборів важка праця співвласників. Звертайтеся до правління з пропозицією своєї допомоги за телефоном —- або поштою [email protected] , також способи зв’язку вказані на сторінці Контакти. Типові задачі для допомоги: вручення повідомлень про збори, участь у інформаційних зборах, інформування сусідів про необхідність отримання повідомлень, розміщення інформаційних повідомлень, проведення письмового опитування и і т.д.

Чи можна проголосувати за дорученням?
-в процесі наповнення-

ОСББ — ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Посібник «Створення та початок діяльності ОСББ»
Початок діяльності ОСББ. «Прощання з ЖЕКом»
Приклад договору доручення на участь у загальних зборах
Словник співвласника
Юридичні засоби впливу на боржників. Спростування міфів
Бухоблік в ОСББ: частина 1, частина 2
Житлово-комунальні послуги. Взаємодія з виконавцями ЖКП.
Збір платежів 2020. Робота зі збору платежів в ОСББ.
Непорожні формальності: номенклатура справ і затвердження звітності ОСББ
Нове законодавство у сфері управління багатоквартирними будинками і надання комунальних послуг
Логіка бухгалтерських проводок для правління
Стратегія і тактика поведінки з органами державного нагляду і контролю
Оренда і сервітути. Користування спільним майном багатоквартирного будинку: орендарі, провайдери, рекламодавці
Як голові правління зберегти душевний спокій і при цьому забезпечити платіжну дисципліну в ОСББ
Порядок сплати внесків: зразок протоколу: порядок сплати внесків, приклад протоколу загальних зборів

Обов’язки правління
ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ПРАВЛІННЯ ВІДНОСИТЬСЯ:
1. Підготовка кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;
2. Здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством;
3. Розпорядження коштами об’єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об’єднання кошторису;
4. Укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням; (Абзац п’ятий частини статті 10 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015)
5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об’єднання;
6. Скликання та організація проведення загальних зборів співвласників або зборів представників;
7. Призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення. (Частину статті 10 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015)

Обов’язки ревізійної комісії
Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР):
обирається на загальних зборах з числа співвласників або приймається рішення про залучення аудитора;
порядок діяльності та кількісний склад затверджуються загальними зборами;
здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління;